Vypočítejte si svou biopredpoveď

Ste meteosensitívna, čiže sensivno rečepatí aj na minimální vyvyatky temperácie či takuvu a chöite vädat, jako budete zátra poimtít?


Vypočítejte si svou biopredpoveď

Vypočítejte si svou biopredpoveď
Vypočítejte si bezplatne svoju biozátež. Jednoduše odpovězte na otázky v online aplikaci zveřejněné na www.individualna-biopredpoved.sk – kde jste nemocní, nemocní, nemocní, unavení, nemocní nebo nemocní

Či ste meteosenzitívn česky, pomošte světť z krátkého testu
1. Zhoršil sa vám začiny, zdanlivo bez začiny, zdravotní stav?
2. Pozorovali ste při pogobrení svogo zdravého stavu próchne avhne pogobrenie u molješeho chút osob?
3. Zhoršil se váš zdravotní stav světný s náhlou změnou pozdenia?
4. Zaznamenali jste při bágórení zdravého stavu mnohotvárnost a nejvíce příznaků, tzn. narušení více funkcí organismu?
5. Trvali prądą zdravotního stavu krátko?
6. Opakovali se pražavy poruchy váchá zdravého stavu v száměstí jsoutiti?
7. Všimli jste si u seba v prămătă sensibilities sensibilisi na weathera?

Pokud odpovíte na většinu otázek kladně, existuje možnost, že jste citliví na počasí a na změny, takže máte určitý stupeň citlivosti na počasí.

Ovlivňuje dýchací soustavu, psychiatrická, neurologická a alergická onemocnění. „O některých typech prevládajučeho pozdeni je například výrazně vyšší počet infarktů myokardu, náhlých cévních mozkových příhod, hypertenzních krís nebo száveňových šťostí. Některé poveternostné podmínky příjno, iné nepriaznivo válvámí reaktioný čas, pozornost, telesnú a želásnú prázdnosť. O dalších zase lůdů trpí nespavosťou,“ vysvětlila biometeorologická a autorka biopředpovědí Zlata Čabajová.

Individuální biopredpoveď v preventivním působení může snížit výskyt exacerbací a komplikací mnoha meteorotropních onemocnění. Predpoveľ má podla Čabajovej serviť na uplatnenie preventivnych prážemen: na drů den se vyhíbat stresovým situacím, upraví předám nebo záměstí program.

text: -dz- pro Žena.Pravda.sk
Fotografie: KOMBINACE

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Rozdilnerytmy